O portalu

Wydawcą portalu sso.epf.org.pl jest Fundacja ePaństwo - niezależna organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju demokracji w Polsce.

Kontakt z redakcją:

E-mail: biuro@epf.org.pl
Telefon: (22) 40 74 204

O portalu:

sso.epf.org.pl jest systemem logowania do zestawu aplikacji dających łatwy dostęp do danych publicznych:

Planujemy udostępnienie kodu źródłowego portalu w postaci OpenSource.

Wykorzystywanie danych:

Fundacja ePaństwo stara się strukturalizować, wzbogacać oraz łączyć informacje, które pozyskuje w ramach ponownego wykorzystywania informacji z sektora publicznego. W takim przypadku może powstać chroniony prawem autorskim utwór. Starania Fundacji dotyczace strukturalizacji danych mogą też powodować, że korzystający z naszych portali będą korzystali z bazy danych, o której mowa w ustawie o ochronie baz danych. Fundacja ePaństwo niniejszym udziela "wolnej licencji" na udostępniane w ramach portalu mojeprawo.io utwory i bazy danych, do których przysługują jej autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne, a jedynym warunkiem takiej licencji - w przypadku tworzenia aplikacji wykorzystujących dane udostępniane przez Fundację - jest umieszczenie informacji o pochodzeniu danych wraz z linkiem do portalu z którego pochodzą.